Obchodní podmínky Dara - Daniel Hradil

Dara - Daniel Hradil

  1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů
  2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy
  3. Platební podmínky
  4. Expediční lhůty, náklady na dodání
  5. Odstoupení od smlouvy
  6. Záruční podmínky
  7. Reklamace zboží
  8. Ochrana osobních dat
  9. Závěrečná ustanovení
  10. EET

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů nahoru

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu http://darababy.cz/ a jsou platné i při ostatních nákupech učiněných na základě objednávky formou e-mailové korespondence, telefonů, či písemně zaslaných objednávek na adresu „prodávajícího".

„Prodávající" je firma Daniel Hradil - Dara, se sídlem Sokolská 125, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 68193432, DIČ CZ6508071966.

„Kupující" je subjekt, který s „prodávajícím“ uzavřel „kupní smlouvu“.

„Kupní smlouvou“ se „prodávající“ zavazuje dodat kupujícímu zboží určené jednotlivě co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo a „kupující“ se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží.

„Kupující“ učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené „prodávajícím“ Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy nahoru

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat.

Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému.

V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. č. .739 466 401

Následně je po vyřízení objednávky a odeslání zásilky nebo připravení zboží k odběru v sídle firmy Daniel Hradil - Dara zaslána informační zpráva na kontaktní e-mail „kupujícího" uvedený v registraci.

Upozornění: V případě osobního nákupu zboží v sídle firmy Daniel Hradil - Dara je Vaše objednávka považována za závaznou rezervaci zboží k nákupu na této adrese, kterou Vám e-mailem potvrdíme. Toto zboží Vám budeme rezervovat 7 dnů od zaslání informační zprávy o připraveném zboží k prodeji. Po uplynutí této doby bude zboží nabídnuto k prodeji ostatním kupujícím.

Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Podáním objednávky „kupující" akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží včetně podmínek reklamace a souhlasí s nimi.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Poskytnutím údajů k registraci či vyplněním elektronické objednávky „kupující" souhlasí s tím, že prodávající bude tato data ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů § 4 písm e) užívat.

„Prodávající" se zavazuje, že tato data budou podkladem pro vlastní interní a marketingové potřeby a v žádném případě je nebude předávat třetím osobám.

Místem dodání zboží je adresa uvedená „kupujícím" v objednávkovém formuláři.

„Prodávající" si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednávané zboží.

Vlastnické právo přechází na „kupujícího" dnem úplného zaplacení kupní ceny.

V případě použití způsobu platby bezhotovostním převodem na účet „prodávajícího" se jako den zaplacení považuje den připsání finančních prostředků na účet „prodávajícího".

3. Platební podmínky nahoru

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě http://darababy.cz/ jsou včetně DPH.

Ceny jsou platné v okamžiku objednání.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě výrazné změny dodavatelských podmínek od výrobce. Na tuto případnou změnu bude kupující písemně upozorněn.

Úhrada objednaného zboží je možná těmito způsoby:
a) platba dobírkou: cena za zboží je uhrazena hotově při převzetí zásilky od dopravce České pošty, PPL
b) platba bankovním převodem: platba na číslo účtu 1769724379 / 0800 (pouze pro ČR)
c) platba v hotovosti: pouze při osobním odběru v sídle firmy Daniel Hradil - Dara (odběrné místo Valašské Meziříčí)
   Po - Pá od 9:00 do 18:00, So: 8:30 do 12:00
   Při osobním vyzvednutí zboží je nutno vždy vyčkat na zprávu od operátora, že je zboží připraveno k vyzvednutí!!
   Nebo se informovat na tel.603 862 010.
d)platba online kartou pomocí portálu České Spořitelny (platí pro ČR a SR).
e)platba na splátky platební bránou Essox.

4. Expediční lhůty, náklady na dodání nahoru

Dodací lhůta běží ode dne obdržení závazazné objednávky. V případě obdržení objednávky  v sobotu nebo v neděli nebo v pracovní dny po 12:00 hodině běží dodací lhůta od následujícího pracovního dne. Podmínkou je obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Pokud je zboží na skladě, zavazuje se „prodávající" vyexpedovat toto zboží nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Přepravce by měl doručit zboží následující pracovní den po převzetí.

V případě, že zboží na skladě není, nebo nebude-li možno je předat přepravci do 3 pracovních dnů, oznámí „prodávající" předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

V současné době je možné obdržet zboží těmito způsoby:
a) Česká pošta - přepravní náklady činí 50,- Kč (včetně DPH) při objednávce do 2.000,- Kč. V případě platby dobírkou je částka navýšena o 20,- Kč. Při objednávce přesahující 2.000,- Kč doprava zdarma.

b) PPL - přepravní náklady činí 50,- Kč (včetně DPH) při objednávce do 2.000,- Kč. V případě platby dobírkou je částka navýšena o 20,- Kč. Při objednávce přesahující 2.000,- Kč doprava zdarma.

c) Osobní odběr - rezervovaného zboží v sídle firmy Daniel Hradil - Dara Valašské Meziříčí
d) Na Slovensko zasíláme zboží na dobírku přepravní službou PPL (doručení do 48 hodin od odeslání zásilky).
    Náklady činí 15 Eur. Při nákupu nad 300 Eur Kč doprava zdarma.

5. Odstoupení od smlouvy nahoru

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a bez udání důvodu vrátit zboží zpět „prodávajícímu“. „Prodávající“ je povinen vrátit „kupujícímu“ plnou cenu za zboží.

Pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí platí následující podmínky:

„kupující" zavolá na telefonní číslo 739 466 401 nebo napíše na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a oznámí odstoupení od kupní smlouvy.

uvede číslo dokladu a svoje jméno, případně odběratele.

Zboží odešle s dokladem o koupi na adresu:
Daniel Hradil - Dara
Sokolská 125
Valašské Meziříčí
75701

Zboží v žádném případě nezasílat na dobírku, částka Vám bude vrácena na Váš běžný účet. V případě, že zboží se vrátí s doběrečným, tato zásilka nebude z naší strany vyzvednuta.

Zboží musí být čisté, nepoškozené a kompletní.

„Kupující" hradí doručení na adresu „prodávajícího".

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny zpět. 

V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

6. Záruční podmínky nahoru

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je „kupující" oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok „kupujícího" na poskytnutí řádného dodání zboží, či na vrácení kupní ceny.

Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

Zboží odebíráme i od zahraničních výrobců, pokud by součástí balení nebyl návod v českém jazyce, obraťte se na nás a my Vám jej obratem odešleme. 

7. Reklamace zboží nahoru

Reklamace se uplatňují v sídle firmy Daniel Hradil - Dara, Sokolská 125, 757 01 Valašské Meziříčí.

Za situace, kdy je zboží zasíláno „prodávajícímu" k reklamaci, „kupující" si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží.

Vyřízení reklamace urychlíte, když nás na případnou závadu upozorníte e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně zavoláte na tel. číslo 603 862 010.

K reklamovanému zboží přiložte, prosím, doklad o nákupu a zašlete na adresu společnosti.

Označte také závadu na zboží, kterou reklamujete.

Upozornění: zboží k reklamaci nezasílejte dobírkou, nebude odebráno.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se „prodávající" s „kupujícím" nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se „kupujícímu" přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

„Prodávající" po řádném vyřízení reklamace vyzve „kupujícího" k převzetí opraveného zboží, resp. zašle zboží zpět „kupujícímu" na jeho náklady.

Nárok na uplatnění reklamace nevzniká při mechanickém poškození zboží. 

8. Ochrana osobních dat nahoru

„Prodávající" prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Daniel Hradil - Dara a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se firma Daniel Hradil - Dara zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

„Kupující" využíváním služeb firmy Daniel Hradil - Dara dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace „kupujícího", které se dále doplňují při provedení objednávky. „Kupující" má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přístup registrovaným „kupujících" do e-shop(u) a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný „kupující".

Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů.

Za zneužití přístupového hesla prodávající nenese žádnou odpovědnost.

9. Závěrečná ustanovení nahoru

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi firmou DARA a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt - kontakty na společnost DARA pro vyřešení nastalé situace.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.4. 2016.

10. EET - Elektronická evidence tržeb

Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti.
Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informační povinnost prodejce
Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku.

Obsahem informačního oznámení je

- text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
- text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.

Účtenka
Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve.

Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován.

Na druhou stranu zákazník v ceně výrobku nebo služby platí DPH a očekává, že obchodník peníze určené pro veřejný rozpočet státu řádně odvede. Tím, že účtenku zákazník převezme, napomáhá tomu, že se tak i stane. Prodávající nezasílá Finanční správě žádné informace o zákazníkovi ani o konkrétních položkách jeho nákupu, resp. Finanční správu zajímá pouze celková výše tržby, kterou prodávající přijme.

Předání účtenky
Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooh). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.

Ověření účtenky u správce daně
Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval. V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.

Údaje uváděné na účtence

Prodávající je na účtenku povinen uvádět:

fiskální identifikační kód (FIK),
své daňové identifikační číslo (DIČ),
označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
pořadové číslo účtenky,
datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
celkovou částku tržby,
bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
a v určitých případech také:

DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele.
podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu.
Zdroj: etrzby.cz